Przedszkolaki z „Drużyny Marzeń” wzięły udział w lekcji poszanowania środowiska. Jej celem było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

A.Minda