Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbyły się 30 września 2013 r. Głosowanie miało miejsce w świetlicy szkolnej, w godzinach od 9.00 do 12.30.

Na jedenastu kandydatów oddało głosy czterystu dziesięciu uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Julia Machecka, Aleksandra Sapikowska, Tomasz Cichowski, Łukasz Knapkiewicz oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego, pani Monika Rożko-Wentruba.

Do Rady Samorządu zostali wybrani:

Piotr Śnieguła – przewodniczący;

Adrianna Bar – zastępca przewodniczącego;

Jakub Kolsa – członek RSU;

Bartosz Banasiak – członek RSU;

Anna Gulbinowicz – członek RSU.