Rada Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca SU –  Anita Skotnicka 8A

Zastępca Przewodniczącego SU – Patrycja Piotrowska 8A

Sekretarz – Wiktoria Grzelczak 7A

Rzecznik Praw Ucznia: Michalina Mojsiewicz 8A

Opiekun Samorządu SU – p. Ewa Grycz – Michalak