Regulamin pracy zdalnej ucznia na platformie Teams

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5
im. ks. J. Twardowskiego w Goleniowie

 1. Platforma Teams służy wyłącznie do nauki zdalnej, nie może być wykorzystywania do innych celów.
 2. Uczeń musi być zapisany imieniem i nazwiskiem, aby nauczyciel dołączył go do lekcji. Nie podszywamy się pod kogoś innego, nie zmieniamy nicków podczas lekcji.
 3. Nauczyciel otwiera spotkanie. Uczeń dołącza wyłącznie do spotkania otwartego przez nauczyciela.
 4. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy dostępu do naszych zajęć.
 5. Szkoła nie wyraża zgody na nagrywanie przez ucznia spotkań z nauczycielem.
 6. Po uzyskaniu informacji o rozpowszechnianiu nagrania, nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku łącznie z drogą postępowania sądowego.
 7. W trakcie lekcji online uczeń uważnie słucha, co mówi nauczyciel i wykonuje jego polecenia.
 8. Ekran to teraz nasza klasa online – NIE odzywamy się wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.
 9. Uczeń dba o ciszę podczas lekcji online, ponieważ wszystkie dźwięki są słyszane przez innych uczestników spotkania.
 10. Włączanie kamery jest obowiązkowe.
 11. Platforma jest przestrzenią pracy edukacyjnej, uczeń ponosi odpowiedzialność za to, co umieszcza na platformie ( łącznie z czatem ).
 12. W przypadku naruszenia powyższego regulaminu wychowawca może wpisać punkty ujemne z zachowania.