Szanowni Rodzice!

Rozpoczynamy nabór do  grupy przedszkolnej i klas pierwszych .

Od 12 lutego 2018r. można zapisywać dzieci do klas pierwszych.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 12.03.2018 r. do 30.03.2018r.

  • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00oraz
  • w  środę w godz. 8.00 – 17.00.

 

GRUPA PRZEDSZKOLNA

Informacja_dla_rodzicow_dzieci_oddzialu_przedszkolnego

oswiadczenie o dochodzie -przedszkole SP 5

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddzialu 0 w SP 5

KLASA I 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 7 – LETNICH (urodzonych w roku 2011) zamieszkałych w OBWODZIE Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr  5 w Goleniowie

OBWÓD SP-5

Informacja_dla_rodzicow_dzieci_7-letnich_zamieszkalych_w_obwodzie_szkoly

Zgłoszenie dziecka do I kl SP 5

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 7 – LETNICH (urodzonych w roku 2011) zamieszkałych  POZA OBWODEM  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr  5 w Goleniowie.

Informacja_dla_rodzicow_dzieci_7-letnich_zamieszkalych_poza_obwodem_szkoly

Wniosek o przyjęcie dziecka do kl I spoza obwodu w SP5

 

Rozpoczynamy nabór do klas czwartej, piątej i siódmej.

zgloszenie sp5 kl 4

zgloszenie sp5 kl 5

zgloszenie sp5 kl 7

Zgłoszenia przyjmowane będą w szkole od 12.03.2018 r. do 30.03.2018r.

  • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00 oraz
  • w  środy w godz. 8.00 – 17.00.

terminarz

Zapraszamy.