SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY CODZIENNIE OD 9.00 do 14.00.
REKRUTACJA TRWA

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, zachęcam Państwa do składania dokumentów rekrutacyjnych do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 za pomocą poczty elektronicznej. Wnioski, jak i pozostałe oświadczenia można wysłać pocztą elektroniczną w formie skanu (zdjęć) wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami na adres: sp5@goleniow.edu.pl

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym proszę o dostarczenia oryginału dokumentów do szkoły w późniejszym, bezpiecznym terminie.
Termin naboru do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych pozostaje bez zmian.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie szkoły.
Kontakt telefoniczny: 914182753
Kontakt elektroniczny sp5@goleniow.edu.pl
Dyrektor szkoły- Mariusz Zalewski