Sensoplastyka® to pojęcie, które odnosi się do działań plastycznych szczególnie tych stymulujących zmysły i wspierających rozwój kompetencji intra oraz interpersonalnych uczestników warsztatów. W trakcie warsztatów wykorzystujemy metody i sposoby twórczego wspierania rozwoju małego dziecka, które opierają się na podejściu coachingowym. Od strony działań plastycznych – Sensoplastyka® to tylko i wyłącznie produkty spożywcze używane do tworzenia farb i mas plastycznych. Samodzielnie przygotowywane są przez dzieci, które wykorzystują wszystkie swoje zmysły.

W czasie warsztatów Sensoplastyka® będziemy tworzyć miedzy innymi masy takie jak ciastolina, piankolina, żelkolina, mannolina, gruboziarnista masa solna oraz klasyczna masa solna. Dodatkowo stworzymy własne farby, pianki smakowe, gluty, piasek oraz śnieg. Będziemy barwić różnego rodzaju składniki spożywcze.

Kolejnym elementem zajęć rozwojowych dla dzieci są eksperymenty przyrodnicze.

Charakterystyczną cechą każdego dziecka jest jego naturalna ciekawość świata, tego co je otacza. Najlepszym sposobem na zaspokojenie tej ciekawości świata dziecka są zabawy badawcze oraz eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę do wielokierunkowego rozwoju dziecka. Pozwalają rozwinąć krytyczne myślenie, myślenie przyczynowo – skutkowego, porównywania oraz przyczyniają się do poszerzenia horyzontów dziecka. Pomysł na prowadzenie eksperymentów przyrodniczych jest pewnym wynikiem rozważań, jak w nieskomplikowany sposób opisać proste, zdawałoby się oczywiste fakty, np.: deszcz.

W czasie tworzenie eksperymentów dzieci będą mogły poznać takie zagadnienia jak: powietrze, woda, zjawiska atmosferyczne, gęstość cieczy, elektrostatyczność, prąd, siła, ruch, dwutlenek węgla.

Połączenie zajęć Sensoplastyka® wraz z eksperymentami przyrodniczymi pozwoli dziecku na odkrycie nowych nieznanych do tej pory zjawisk. Pozwoli uaktywnić wszystkie zmysły. Dziecko będzie mogło rozwinąć się zarówno intelektualnie, jak również społecznie, emocjonalnie. Nabrać kompetencji potrzebnych do opanowania motoryki mniejszej oraz większej, potrzebnej do prawidłowego pisania. Pozwoli na rozbudzenie ciekawości i aktywności u dziecka.

Zajęcia w naszej szkole prowadzi mgr Aleksandra Kąkol.