Swoją przygodę z literaturą i sztuką w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęłyśmy 17 października wyjazdem na Uniwersytet Szczeciński, na wykład poprowadzony przez pana profesora Piotra Michałowskiego. Temat wykładu brzmiał intrygująco: „Mikrokosmos wiersza”. W trakcie spotkania dowiedziałyśmy się między innymi, czym różni się wiersz wolny od wiersza białego, a następnie przystąpiłyśmy, pod kierunkiem Pana Profesora, do interpretacji utworu Jerzego Ficowskiego pt. „Kolejka”. Wiersz ten nie był dla nas łatwy, ale krok po kroku udało nam się „rozgryźć” tajemnice licznych, występujących w nim metafor. Wykład odbył się w przyjaznej atmosferze. Taka forma uczenia się bardzo nam odpowiada.
30 października wybrałyśmy się do filharmonii w Szczecinie, gdzie obejrzałyśmy z zainteresowaniem spektakl dla młodzieży pt. „Gombka F”, oparty na motywach powieści Witolda Gombrowicza „Ferdydurke”. Spektakl ten podejmował problem dojrzałości, pojęcia dorosłości. Miałyśmy również okazję wysłuchania wielu utworów muzyki klasycznej, m. in. fragmentów „Czterech pór roku” Antoniego Vivaldiego. Tuż po spektaklu udałyśmy się do Akademii Sztuki. Na początku wizyty na tej niedawno utworzonej wyższej uczelni zwiedziłyśmy jej główną siedzibę – pięknie wyremontowany Pałac pod Globusem. Następnie wzięłyśmy udział w warsztatach, które zorganizowali dla nas pracownicy naukowi z Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów z panią profesor Agatą Michowską na czele. Efektem tych warsztatów był krótki , zabawny filmik, na który złożyły się nasze autoprezentacje. Zajęcia bardzo nam się podobały, a cały dzień był udany i pełen wrażeń.
14 listopada był dniem kolejnych atrakcji. Zapewniła nam je pani profesor Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, dyrektor Wydziału Polonistyki i Kulturoznawstwa, dzięki której w ogóle rozpoczęła się współpraca naszej szkoły z Uniwersytetem Szczecińskim. Najpierw zwiedziłyśmy Książnicę Pomorską, a następnie spotkałyśmy się z panią profesor Ewą Kołodziejek , pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, językoznawcą, autorką wielu książek dotyczących poprawności językowej, jak również felietonów pisanych dla „Kuriera Szczecińskiego” pt. „Językowa corrida”. Wykład poprowadzony z energią przez Prof. Kołodziejek był niezwykle inspirujący i wywołał sporo emocji.
Ta jesień obfitowała w wiele przeżyć i wrażeń. A pomyśleć, że jesteśmy dopiero na początku naszej wędrówki „śladami Pegaza”…
Klasa IIC

Font Resize
Contrast