Spotkanie prewencyjno- edukacyjne „Bezpieczna droga do szkoły”

Nasza grupa wzięła udział w spotkaniu prewencyjno- edukacyjnym „Bezpieczna droga do szkoły” organizowanym przez służby mundurowe – Policja, Inspekcja Sanitarna, Straż graniczna. Podczas spotkania omówiono podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w domu, szkole i na podwórku oraz zachowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas drogi pokonywanej do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania. Zapoznanie z pracą służb mundurowych, ich wyposażeniem oraz posiadanymi środkami transportu. Drużyna marzeń na tą okazję przygotowała krótkie wystąpienie muzyczno- taneczne oraz wzięła udział w wielu konkursach zdobywając ciekawe nagrody.

Agata Minda