W dniu 23 września 2016 r. na godzinach wychowawczych uczniowie uczestniczyć będą w akcji „Sprzątanie Świata”.

Prosimy o odpowiedni ubiór.