Dnia 23 stycznia 2014 r. pod kierunkiem naszych opiekunów zorganizowaliśmy dzień poświęcony tematyce przemocy w Internecie. We wszystkich klasach pierwszych i drugich przeprowadziliśmy zajęcia dotyczące niebezpieczeństw, z jakimi możemy spotkać się w sieci. W czasie przerw uczniowie mogli zapoznać się z krótkimi prezentacjami filmowymi na temat cyberprzemocy oraz obejrzeć wystawę zdjęć poświęconych tej tematyce.
Po południu nasi rodzice uczestniczyli w spotkaniu z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie p. Jakubem Kaleczycem, podczas którego dowiedzieli się o niebezpieczeństwach, na jakie narażeni jesteśmy korzystając z Internetu.
Zarówno dla rodziców, jak też dla wszystkich uczniów naszego gimnazjum przygotowaliśmy ulotki informacyjne związane z cyberprzemocą.cb
Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się w znacznym stopniu do ograniczenia zjawiska przemocy w naszej szkole.

Piotr Śnieguła