Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Goleniowie informuje, że w związku z brakiem porozumienia strony rządowej i związków zawodowych MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Goleniowie proklamuje bezterminowy strajk od 08.04.2019r.

Apeluję do Państwa o nieposyłanie dzieci do szkoły. Proszę na bieżąco śledzić stronę szkoły, na której będą zamieszczane informacje na temat pracy szkoły.

Dyrektor
Mariusz Zalewski

Prawo do zasiłku i okres przysługiwania (zus.pl)

Font Resize
Contrast