Dnia 24 kwietnia 2015 r. uczniowie klasy III A wzięli udział w konkursie matematycznym „Pitagoras 2015” oraz w konkursie języka angielskiego „Englisch in simple”.
Weronika Nowak iMichał Prusik zajmując pierwsze miejsce zostali laureatami konkursu matematycznego, a Kamila Żabicka i Paweł Matławski finalistami.
Aleksandra Kostrzeba i Beata Redmann zajmując drugie miejsce zostały laureatkami konkursu z języka angielskiego, Piotra Siwek z klasy III B i Kamila Żabicka zostali finalistami.

Opiekunami naszych laureatów były panie: Małgorzata Żak i Anna Siemaszko-Małachowska

Tekst: Małgorzata Żak i Anna Siemaszko-Małachowska

Zdjęcia: Małgorzata Żak