Świetlica

Zajęcia w świetlicy odbywały się w godz. 7.45  – 15.15.

Ze świetlicy korzystali wszyscy uczniowie Gimnazjum, w tym 80 osób zapisanych
w dzienniku świetlicowym na wniosek rodziców.

Opiekę sprawowało trzech  wychowawców. Ponadto w świetlicy odbywały się zastępstwa 174, w przypadku nieobecności nauczyciela, na których uczniowie mieli możliwość konsultacji z geografii i techniki.

Pracę wychowawczą ułatwiał opracowany wcześniej roczny plan pracy przez wychowawców świetlicy. W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu zgodnie
z tygodniowym rozkładem zajęć świetlicy, były przeprowadzone zajęcia dydaktyczne, praktyczno – techniczne, plastyczne, gry i zabawy ruchowe, gry planszowe, oraz oglądanie programów TV, słuchanie programów radiowych, czytelnictwo czasopism młodzieżowych.

Zapewniając poczucie bezpieczeństwa w czasie zajęć świetlicowych były na bieżąco przypominane, przestrzegane i wymagane przepisy BHP. Przeprowadzone zajęcia dawały uczniom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków wiedzy w nauce. Poprzez pracę z zakresu zajeć
plastyczno – technicznych młodzież rozwijała swoją sprawność manualną. W codziennych zajęciach uwzględniono także takie, które kształtowały ich rozwój umysłowy m.in. układanie i rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek oraz różnych gier i zabaw edukacyjno-dydaktycznych. Pod nadzorem wychowawców uczniowie odrabiali codziennie zadania domowe.
. W pracy wychowawczej kształtując postawę wobec otaczającego ich środowiska prowadzone były zajęcia tematyczne upamiętniające rocznice państwowe, uroczystości szkolne, środowiskowe oraz rodzinne.

W  pierwszym semestrze świetlica zorganizowała następujące imprezy :

· Udział w akcji „ Sprzątanie świata”

· Przygotowanie uroczystości ślubowania i pasowania uczniów klas I , w czasie biwaku integracyjnego.

· Aktywny udział w życiu szkoły, pomoc w przygotowaniu wszystkich dotychczasowych imprez szkolnych: Dzień Chłopaka, Dzień Nauczyciela, jasełka, Dzień Patrona i konkursów.

· Przygotowywanie gazetek szkolnych na każdą zbliżającą się uroczystość

· Udział w akcji „Mikołaje są wśród nas”

· Przeprowadzenie akcji we współpracy z biblioteką  „Paczka dla zwierzaczka”

·  Koordynowanie w naszej szkole ogólnopolskiego 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy .Zebranie 63 wolontariuszy, zaangażowanie  również do pracy w sztabie goleniowskim. Zebranie sumy………

· Współpraca z p. Małgorzatą Nowak, zbiórka nakrętek na leczenie i rehabilitację córki Meli

· Czynne zaangażowanie w tworzeniu i projektowaniu wszelakich dyplomów,
zaproszeń na uroczystości szkolne i pozaszkolne, wykonanie toreb papierowych na upominki konkursowe

· Świąteczne przygotowanie dekoracji świetlicy i szkoły

· Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce uczniom

W świetlicy szkolnej realizowano stałe formy zajęć:

· promowanie kulturalnego zachowania (pogadanka na temat odnoszenia się do osób starszych)

· cykl zajęć profilaktycznych: Dziękuje nie palę, Dziękuje nie piję, Dziękuje nie biorę,

  • systematycznie odbywały się zajęcia z papieroplastyki i plastyczne

 

· młodzież chętnie korzysta z gier planszowych znajdujących się w świetlicy

Świetlica wzbogaciła się o nowe przybory papiernicze oraz artykuły szkolne, wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów.

Uczniowie nie sprawiali większych problemów wychowawczych, sporadyczne negatywne zachowania i problemy rozwiązywano na bieżąco z pomocą wychowawców.

W celu doskonalenia warsztatu pracy wychowawczynie świetlicy brały udział
w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach .

 

Sprawozdanie z pracy świetlicy za semestr I roku szkolnego 2012/13

Sporządziły: D. Kwaśniewska, J. Mikulska, D. Belter- Chrzanowska