Grupa przedszkolna 'Sowy” wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu 2020”. Dzieci odświętnie ubrane zaśpiewały Mazurek Dąbrowskiego oraz przygotowały kilka prac plastycznych związanych ze świętem Odzyskania Niepodległości.