W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski wziął udział w projekcie Szkoła Demokracji, organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jednym z zadań, które postawiła sobie Rada SU było obniżenie progu procentowego na ocenę dobrą – co udało się w lutym tego roku:). Innym zadaniem było zagospodarowanie konkretnej przestrzeni w szkole przez uczniów. Z inicjatywy Laury Popko z klasy III D powstała tablica wspomnień, na której powieszone zostały zdjęcia. W realizację zadania zostały zaangażowane koleżanki Laury i p. Ewa Lisińska.