Zapraszamy gimnazjalistów do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

ZAPISY DO TURNIEJU W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Celem turnieju jest:
-popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej,
-popularyzowanie znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą,
-poznanie tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Zakres wiedzy obowiązujący uczestników  OTWP:
– tradycja i historia straży pożarnej,
– umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa,
– organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej,
– organizacja i ochrona OSP oraz ich Związku,
– przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów,
– organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
– sprzęt ratowniczo – gaśniczy – rozpoznawanie, posługiwanie sie sprzętem,
– instalacje i urządzenia przeciwpożarowe,
– zabezpieczenie przeciwpożarowe: budynków, lasów, zbiorów, transportu, substancji niebezpiecznych, składowania palnych płodów rolnych,
– zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru,
– zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Font Resize
Contrast