Pomimo tego, że nie możemy chodzić do szkoły uczniowie w swoich domach pracują, konstruują. Oto przykłady prac plastycznych z klasy III b, a także I b w pracy „Ziemia za sto lat”.