Składka płatna do 20 października w sekretariacie szkoły. Warunki ubezpieczenia w pliku poniżej.

warunki ubezpieczenia