8 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbyła się akcja informacyjno-profilaktyczna pod hasłem „Unikaj zagrożeń – żyj dłużej”,  której celem było uświadomienie młodszym i starszym uczniom zagrożeń, a co najważniejsze profilaktyki chorób zakaźnych tj, grypa, toksoplazmoza, gruźlica, AIDS, WZW typu A, B, C.

Uczniowie mogli poprzez plakaty, prezentacje multimedialne oraz prace plastyczno- informacyjne dowiedzieć się jakie są drogi zakażenia w/w chorobami, ale przede wszystkim jak ich unikać, zwracając szczególną uwagę na podstawowe zasady higieny.

A nasi najmłodsi uczniowie, czyli: grupa przedszkolna, uczniowie klas pierwszych oraz IV a obejrzeli i wysłuchali pogadanki, ilustrowanej słowem i obrazem,  o zdrowych oraz chorych narządach ciała ludzkiego, będąc przy tym aktywnymi  uczestnikami spotkania, które przygotowały i przeprowadziły uczennice klas gimnazjalnych: II i III gimnazjum.

Tekst: Joanna Niewiarowska