28 września 2018 roku Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Goleniowie brała udział w VIII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Koordynatorem projektu była pani Małgorzata Żak. Uczniowie klasy III gimnazjalnej utworzyli komisje egzaminacyjne, a młodsi koledzy i koleżanki wcielili się w rolę asystentów. Uczniom, którzy wykazali się znajomością tabliczki mnożenia wydawali certyfikaty. Podczas lekcji matematyki uczniowie rozwiązywali zagadki, układanki, rebusy związane z tabliczką mnożenia. Starsi uczniowie naszej szkoły losowali kotyliony z działaniami i odpowiedziami. Uczniowie, którzy mieli na kotylionie działanie matematyczne, szukali wśród kolegów kotylionu w rozwiązaniem. Gdy znaleźli parę czekała na nich słodka nagroda w świetlicy. Zabawa cieszyła się dużym powodzeniem, zarówno wśród młodszych i starczych uczniów naszej szkoły.

tekst i foto

Małgorzata Żak