Zdjęcia: Danuta Kwaśniewska i Krzysztof Skrzypczak