Zajęcia przyrodnicze w 2b
W ramach edukacji przyrodniczej uczniowie klasy 2b rozmawiali o drzewach i
krzewach rosnących w naszym kraju. Z dumą prezentowali zielniki wykonywane
wspólnie z rodzicami w swoich domach.