24 października klasa I c z innowacją pedagogiczną ,,Natura z bliska? odwiedziła Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uczestniczyła w lekcji geografii przeprowadzonej przez mgr Dominika Zawadzkiego. Uczniowie poznali skały magmowe, osadowe, metamorficzne, minerały, meteoryty, skamieniałości przewodnie, faunę ery paleozoicznej, mezozoicznej i kenozoicznej, skały wulkaniczne Europy, trylobity i głowonogi Pomorza Zachodniego, bałtyckie konkrecje żelazowo- manganowe, a także kolekcję  piasków z różnych miejsc świata i inne. Pierwszoklasiści odwiedzili też Wydział Biologii US, gdzie zaznajomiono ich z działalnością uczelni oraz umożliwiono udział w zajęciach przeprowadzonych w Katedrze Taksonomii i Fitogeografii Roślin. Zajęcia przeprowadziła dr Beata Bosiacka, która zapoznała uczniów z okazami roślin nagonasiennych i okrytonasiennych w postaci szyszek i nasion.

zdjęcia Natalii Szachniuk i Oskara Owczarka