Zapraszamy do powiatowego konkursu
„EKOLOGICZNE AUTO OCZAMI DZIECKA”
Prace przynosimy do sali 23 najpóźniej do 28.10.2022r