W dniu 13 kwietnia 2018 r. realizując temat z edukacji zawodowej „Zawody w najbliższym otoczeniu” klasa 7 A udała się na zajęcia do Powiatowej Straży Pożarnej. Bardzo gościnni strażacy zapoznali młodzież ze specyfiką ich pracy, wymaganymi predyspozycjami i niezbędnymi kwalifikacjami.

Organizatorem lekcji w terenie był szkolny doradca zawodowy, pani Beata  Bieniek.