Spotkania z rodzicami

 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Data Tematyka spotkania Uwagi
04.09.2017

 

Zebranie klasy VII i IV godz. 17.00

– spotkanie rodziców z wychowawcami (wybór trójek klasowych)

 

Spotkanie w salach lekcyjnych

06.09.2017 Zebranie grupy przedszkolnej Spotkanie w sali lekcyjnych
07.09.2017 Zebranie klas I z wychowawcą Spotkanie w salach lekcyjnych
14.09.2017 Zebrania klas gimnazjalnych II i III  z wychowawcami, godz. 17.00

– spotkanie rodziców z wychowawcami  (wybór trójek klasowych, zapoznanie   z dokumentami pracy szkoły, planem pracy wychowawcy, terminarzem spotkań, informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego, dziennika elektronicznego)

 

Spotkanie w salach lekcyjnych
05.10.2017 Zebrania dla  klas IV, VII , I  godz.17.00 spotkanie rodziców z wychowawcami  (zapoznanie   z dokumentami pracy szkoły, planem pracy wychowawcy, terminarzem spotkań)

 

Spotkanie w salach lekcyjnych
07.12.2017 Zebrania informacyjne  godz.17.00 Powiadomienie                               o przewidywanych ocenach śródrocznych
11.01.2018 Wywiadówka podsumowująca I półrocze godz. 17.00

 

Spotkanie w salach lekcyjnych
15.03.2018

 

Zebrania informacyjne  godz. 17.00

 

Spotkanie w salach lekcyjnych
17.05.2018 Zebrania informacyjne dla  klas I, II i III godz. 17.00 Spotkanie w salach lekcyjnych dla wszystkich rodziców.

Powiadomienie                               o przewidywanych  ocenach końcoworocznych .