Spotkania z rodzicami

 

Data

Tematyka spotkania

Uwagi

01.09.2016

Zebranie ogólne klas I na sali gimnastycznej godz. 17.00

– spotkanie rodziców z dyrektorem i organizatorami biwaku integracyjnego,

– spotkanie rodziców z wychowawcami ( wybór trójek klasowych )

Sala gimnastyczna

Spotkanie w salach lekcyjnych

15.09.2016

Zebrania klas I , II i III z wychowawcami, godz. 17.00

– spotkanie rodziców z wychowawcami ( wybór trójek klasowych, zapoznanie z dokumentami pracy szkoły, planem pracy wychowawcy, terminarzem spotkań, informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego, dziennika elektronicznego )

Spotkanie w salach lekcyjnych

03.11.2016

Zebrania informacyjne dla klas I, II, III godz.17.00 Spotkanie w salach lekcyjnych

15.12.2016

Zebrania informacyjne dla klas I, II i III, godz.17.00 Powiadomienie o przewidywanych ocenach śródrocznych
( wszyscy )

26.01.2017

Wywiadówka podsumowująca I półrocze dla klas I, II i III, godz. 17.00 Spotkanie w salach lekcyjnych

09.03.2017

Zebrania informacyjne dla klas I, II i III godz. 17.00 Spotkanie w salach lekcyjnych

06.04.2017

Zebrania informacyjne dla klas III godz. 17.00

( egzamin gimnazjalny )

Spotkanie w salach lekcyjnych

18.05.2017

Zebrania informacyjne dla klas I, II i III godz. 17.00 Spotkanie w salach lekcyjnych dla wszystkich rodziców.

Powiadomienie o przewidywanych ocenach końcoworocznych .

Brak możliwości komentowania