W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek. Podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach. Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych. Związane jest to z koniecznością wietrzenia pomieszczeń oraz obowiązkowej kwarantannie*, jakiej będą poddawane podręczniki.

 *Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:
na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); na tekturze i papierze wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).
Daty zwrotu podręczników:

Klasy I – III zwroty podręczników do uzgodnienia z wychowawcami.

19 czerwca  (PIĄTEK) zwrot podręczników:

                                  klasa VIIIa   g.  9:00 – 10:30 sala nr 9   

                                  klasa VIa     g. 11:00  – 12:30 sala nr 6a

                                 klasa VIb     g.13:00  – 14:30 sala nr 15

22 czerwca (PONIEDZIAŁEK)  zwrot podręczników:   

                                klasa IVa   g. 9:00 sala nr 31

23 czerwca  (WTOREK) zwrot podręczników:

                                 klasa VIIa g. 9:00 – 10:30 sala nr 319 

                                 klasa Va  g. 11:00 – 12:30 sala nr 31

                                 klasa Vb  g. 13:00 -14:30 sala nr 31

Obecne klasy Va, Vb i VIIa w dniu zwrotu podręczników pobiorą podręczniki do następnej klasy.

Obecne klasy IVa, VIa, VIb podręczniki do następnej klasy pobiorą we wrześniu.

Przygotowanie podręczników do zwrotu:

 1. Zwracamy całe komplety związane sznurkiem i z karteczką na wierzchu z danymi ucznia oraz numerami inwentarzowymi znajdującymi się pod pieczątkami. Podręczniki obok numeru mają literkę „P”. Lektury i inne książki – tylko same cyfry.
 2. Przykład:
Imię i nazwisko, klasa
987P

456P

234P

1234P

1342

 

 1. Nie należy wkładać książek do worków – związane jest to z epidemią.
 2. Jeśli komuś brakuje podręcznika to najpierw należy sprawdzić u siebie w klasie czy koś nie ma dwóch.
 3. Każdy podręcznik MUSI być PODPISANY.
 4. Należy zdjąć okładki i wygumkować zapisy ołówkiem (o ile są).
 5. Jeśli podręcznik jest zagubiony lub zniszczony to należy go odkupić.
 6. Tylko zwrot całego kompletu gwarantuje pobranie nowego do następnej klasy.
 7. Jeżeli uczeń zgubi/zniszczy inną książkę z biblioteki – odkupuje nową.
 8. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu – min. 2 m.
 9. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odkupienia, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
 10. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z bibliotekarką p. Moniką Rożko-Wentruba poprzez dziennik elektroniczny.