Wizualizacja na lekcjach angielskiego

W nauczaniu języków obcych wizualizacje, czyli stosowanie różnych form obrazowania przekazywanych treści, są wykorzystywane bardzo często. Mają one zarówno uatrakcyjniać, jak i objaśniać treści oraz zachęcać do podejmowania prób komunikacji językowej, czyli inicjować wypowiedzi obcojęzyczne – w formie opisu ilustracji lub komentarza do niej. Ponadto ułatwiają one wprowadzanie nowego słownictwa. Dlatego pani Anna Siemaszko- Małachowska wraz z uczniami tworzą na swoich lekcjach takie piękne, kolorowe obrazy.

 

 

 

Scroll to Top