Zarządzenie

                                                                     Drodzy Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. J. Twardowskiego w Goleniowie
Mariusz Zalewski zarządza z dniem 26.10.2020 roku nauczanie zdalne dla klas 4-8 zgodnie z wytycznymi MEN i MZ. Nauczanie klas 4-8 odbywać się będzie na Teamsach.
Klasy 1-3 , grupa przedszkolna O oraz świetlica będą pracować stacjonarnie w szkole. Nauczanie odbywać się będzie zgodnie z ustalonym do tej pory planem lekcji. Jednostka lekcyjna trwać będzie od 30 do 45 minut.
Nauczyciele będą pracować w systemie mieszanym:
1. Nauczyciele uczący w klasach 1-3 w szkole.
2. Nauczyciele uczący w klasach 4-8 częściowo w szkole częściowo zdalnie.
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnych w szkole.
4. Nauczyciel biblioteki, pedagog, psycholog pracuja stacjonarnie.
Prosimy o jak najszybsze odbieranie dzieci po planowanych zajęciach szkolnych.
Dyrektor szkoły
Mariusz Zalewski
Scroll to Top