W DNIU DZISIEJSZYM NASZA SZKOŁA ŚWIĘTOWAŁA NA WSZYSTKIE SPOSOBY:
1 MAJA ŚWIĘTO PRACY
2 MAJA ŚWIĘTO FLAGI
3 MAJA ŚWIETO NARODOWE ( ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA)

Scroll to Top