„Angielski jest fun-tastyczny!”,

Małe sówki wzięły udział w I edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Angielski jest fun-tastyczny!”, którego głównym celem było pokazanie uczniom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania. Realizując zadania projektowe zdobyliśmy certyfikat dla naszej szkoły oraz dyplomy dla każdego z nas. Zrealizowane zadania projektowe:
“Cukierek albo psikus” – obchody świąt związanych z kulturą krajów
anglojęzycznych- Halloween, Dzień Świętego Patryka.
– “Gazetka” – Przygotowanie gazetki tematycznej o jednym z krajów
anglojęzycznych.
– “Flashcards (karty obrazkowe) – wykonanie przez dzieci kart obrazkowych z
danego kręgu tematycznego, np kolory, zwierzęta, zabawki itp.
– “Bajkowe czary mary” obejrzenie przez dzieci bajki anglojęzycznej i przygotowanie ilustracji do treści.
– “Flaga maga” – stworzenie dowolną techniką flagi Wielkiej Brytanii lub Stanów
Zjednoczonych.
– “Legenda” – przygotowanie prezentacji multimedialnej o znanej osobie
zamieszkałej jeden z krajów anglosaskich, np o królowej Anglii,
– “Kącik książki po angielsku ” stworzenie kącika książki angielskiej.
– I can sing – zaśpiewanie lub zatańczenie do wybranej piosenki na przedstawieniu
przedszkolnym, szkolnym.
– “Książka o mnie” – stworzenie “book about me”, w której dzieci rysują siebie,
piszą swój wiek, podają ulubiony kolor, owoc/warzywo, zabawkę itp.
– Rymowanka – nauka prostej rymowanki w języku angielskim.
– Rozśpiewane paluszki – nauka “One little finger” lub “Family finger”.

Scroll to Top