Author name: Edyta Wierzbicka

Debata przedwyborcza

Dziś odbyła się debata przedwyborcza kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia. Wszyscy kandydaci stawili się na spotkanie, by przedstawić się i opowiedzieć o swoich planach. Wywiązała się ciekawa dyskusja między kandydatami i publicznością, która składała się z przedstawicieli wszystkich klas. Pojawiło się wiele interesujących pomysłów na działania Rady Samorządu Uczniowskiego. Życzymy […]

Debata przedwyborcza Read More »

Goleniów „Wczoraj i dziś”

Uczniowie klas IV poznając różne rodzaje krajobrazów na przyrodzie, podjęli się wykonania zadań związanych z lokalnym środowiskiem. Zadanie polegało na wykonaniu planu wycieczki po Goleniowie lub jego okolicach, wykonaniu tzw. pocztówki, na której zamieszczone zostało zdjęcie Goleniowa „wczoraj” i „dziś” lub przedstawienie historii związanej z herbem oraz nazwy miasta.      

Goleniów „Wczoraj i dziś” Read More »

Jesteśmy w projekcie Młodzi w Akcji +

Jesteśmy w projekcie Młodzi w Akcji + Jak jest napisane na stronie projektu, Młodzi w Akcji+ to ogólnopolski program, którego celem jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez realizację projektów społecznych. Razem z Leną Oleś i Laurą Dubowską pod przewodnictwem Pani Ewy Grycz-Michalak zdecydowałyśmy się wziąć w nim udział, właśnie

Jesteśmy w projekcie Młodzi w Akcji + Read More »

„Trójkąt Sierpińskiego”

W ramach projektu matematycznego klasy Va oraz Vb uczciły Jubileuszowy Rok Matematyki tworząc konstrukcję jednego z najprostszych fraktali – Trójkąt Sierpińskiego. Na początku uczniowie zostali podzieleni na grupy za pomocą interaktywnego narzędzia ze strony www.randomnamepicker.net, każda grupa wyłoniła swojego lidera, który czuwał nad porządkiem pracy, następnie wysłuchali prezentacji dotyczącej polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego oraz pojęcia

„Trójkąt Sierpińskiego” Read More »

Różne metody liczenia

15.11.2019 r. klasy VI A, VI B uczestniczyły w projekcie matematyczny pt. „Różne sposoby liczenia”. Projekt został zrealizowany metodą stacji zadaniowych. Na wstępie uczniowie zostali podzieleni na grupy z wykorzystaniem wirtualnego koła wheeldecide.com. Następnie w grupach rozwiązywali zadania w formie stacji, były rożne metody mnożenia , np. metoda przekątnych, metoda japońska ( uczniowie w kodzie

Różne metody liczenia Read More »

Scroll to Top