Azjatycki Dzień Dziecka- przebieg imprezy

 

AZJATYCKI DZIEŃ DZIECKA

2 CZERWCA 2014- przebieg imprezy

 

8.00- zbiórka uczniów przed szkołą

8.15- powitanie uczniów przez Dyrektora Szkoły

 

8.30- 9.00

– zajęcia z wychowawcami klas:

Przygotowanie prezentacji państwa :

a) wywieszenie plakatu (konkurs)

b) wykonanie potrawy (konkurs)

c) zadbanie o odpowiednią oprawę plastyczną prezentacji (konkurs)

d) zadbanie o odpowiednie stroje tematycznie związane z państwem (konkurs).

e) przygotowanie krótkiego przedstawienia państwa (konkurs)

 

9.00- 10.00

kl. I- zawody sportowe- konkurs

kl. II- Konkurs Wiedzy o Azji

kl. III- prezentacja państw- konkurs

 

10.00- 11.00

kl. I– prezentacja państw- konkurs

kl. II- zawody sportowe- konkurs

kl. III– Konkurs Wiedzy o Azji

 

11.0-      12.00

kl. I– Konkurs Wiedzy o Azji

kl. II- prezentacja państw- konkurs

kl. III– zawody sportowe- konkurs

 

12.15

Podsumowanie Azjatyckiego Dnia Dziecka.

Finał konkursów- zwycięża klasa o największej liczbie punktów, wręczenie nagród przez Dyrektora Szkoły.

3. Zakończenie zabawy.

 

Opracowała: E. Wierzbicka

Scroll to Top