BAL GIMNAZJALNY 25 MAJA 2016 – zdjęcia

ZDJĘCIA Z BALU GIMNAZJALNEGO 25 maja 2016

Z uwagi na ryzyko trafienia zdjęć w niepowołane ręce informujemy, iż zdjęcia z balu można skopiować na własny nośnik danych z komputera znajdującego się w świetlicy szkolnej. Każda osoba, która wyrazi chęć pozyskania zdjęć z balu proszona jest o wpisanie się do założonego w tym celu zeszytu.  Link do zdjęć zamieszczonych na dysku internetowym „OneDrive”, może być rozesłany pocztą elektroniczną tylko klasom trzecim. W tym celu należy przesłać prośbę o link na adres monikawentruba@onet.pl . W temacie zawrzeć imię, nazwisko i klasa.

Zdjęcia zostały wykonane przez członków Koła Fotograficznego „MIGAWKA”: Wojtka Brzezińskiego, Patryka Niedźwieckiego, Jakuba Smejdy, Krzysztofa Skrzypczaka oraz opiekunkę koła p. Monikę Rożko-Wentrubę.

Służą one wyłącznie użytkowi własnemu, mają wartość sentymentalną, dlatego też prosimy o nierozpowszechnianie zdjęć innych osób w celu ośmieszenia, obrażenia  lub ukazania tychże osób w niekorzystnym świetle.  Zamieszczanie zdjęć  na stronach WWW bez zgody autorów oraz osób znajdujących się na zdjęciach jest niewskazane.

Koło Fotograficzne serdecznie dziękuje Radzie Rodziców za ugoszczenie na balu, oraz dofinansowanie sprzętu fotograficznego na potrzeby kółka.

Serdecznie dziękujemy

Monika Rożko-Wentruba

Wojtek Brzeziński, Patryk Niedźwiecki, Jakub Smejda, Krzysztof Skrzypczak

 

Scroll to Top