Dajmy szacha!

„Dajmy szacha!” to międzynarodowy projekt, który w bieżącym roku realizuje nasza szkoła. Jednym z obszarów projektu są „Szachy na lekcji” – kształcenie w uczniach kompetencji zwanych „4 K”, czyli kooperacji, komunikacji, krytycznego myślenia i kreatywności. Dzieci muszą adekwatnie do sytuacji i myśląc perspektywicznie przewidywać poszczególne ruchy w grze, zmieniać je i wykonywać. Daje im to możliwość rozwoju zdolności koncentracji, cierpliwości, dzięki czemu, szczególnie uczniowie szkół podstawowych, trenują pamięć oraz rozwijają zdolność do rozwiazywania problemów. Cotygodniowe zajęcia szachowe w klasie 3C prowadzi pani Iwona Lipowicz – Orłowska, ale gościliśmy również sędziego szachowego, trenera i nauczyciela królewskiej gry, pana Arkadiusza Korbala.

W ramach projektu SP 5 otrzymała sprzęt szachowy: 10 szachownic turniejowych wraz z bierkami szachowymi i jedną szachownicę demonstracyjną.

Scroll to Top