DOGOTERAPIA

Podczas ferii zimowych grupę przedszkolną Sowy odwiedził pies terapeutyczny Boni wraz ze swoją opiekunką – panią Magdaleną. Dzieci zostały zapoznane z pieskiem oraz dowiedziały się jak należy zachować się w obecności psa, po czym każdy przywitał się z Boni poprzez podanie łapy lub przybicie piątki. Pani Magda przeprowadziła zabawy edukacyjne z elementami dogoterapii, której celem jest wszechstronny rozwój podopiecznych, dostarczanie pozytywnego bodźca i satysfakcji z przebywania z psim przyjacielem. Dzieci chętnie współpracowały podczas zabawy z psem, między innymi: wydawały mu komendy, które Boni wykonywała, karmiły i ukrywały przysmaki.
Podczas praktycznych zajęć dzieci utrwaliły swoją wiedzę dotyczącą właściwego opiekowania się i traktowania czworonożnych przyjaciół.

Agata Minda

Scroll to Top