Dzień Profilaktyki 2014

Tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny –  21 marca, odbył się  w naszej szkole się Dzień Profilaktyki. W tym roku szkolnym został połączony z I Szkolnym Festiwalem Talentów, podczas których młodzież  mogła zaprezentować swoje umiejętności artystyczne i plastyczne.
Nasi uczniowie wysłuchali też  ciekawych prelekcji z prezentacjami multimedialnymi oraz ćwiczeniami na fantomie.

Prelekcje i ćwiczenia dotyczyły:
-Zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem;
-szkodliwości palenia tytoniu i jego wpływu na organizm człowieka;
-profilaktyki raka piersi.

Wykłady wygłoszono na następujące tematy:
-Anoreksja i bulimia;
-Higiena intymna okresu dojrzewania;
-Cyberprzemoc oraz konsekwencje prawne wykroczeń i przestępstw z udziałem młodzieży.

Zaproszonymi gośćmi, prelegentami byli:
-p. Katarzyna Szałajska-Bednarz oraz p. Renata Górska-Turek z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Goleniowie;
-p. Ewa Kamińska i p. Maria Rachuta ze Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologicznymi w Goleniowie;
-p.Aneta Badetko, przedstawicielka gabinetu Promocji Zdrowia ze Szczecina;
-p. Alicja Pelkowska oraz p. Mariusz Holicki z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego populacyjny Program Wczesnego Wykrywania  raka Piersi w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie;
-p. Magdalena Bieniek i p. Michał Paw z Powietowej Komendy Policji w Goleniowie.

 

Scroll to Top