Dziś 17 rocznica śmierci naszego Patrona ks. Jana Twardowskiego

Dziś 17. rocznica śmierci Naszego Patrona, ks. Jana Twardowskiego – polskiego duchownego i wielkiego poety.
Ks. Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1915 r. w Warszawie, w rodzinie o kolejarskich tradycjach. Jako poeta debiutował już w 1937 r., a jego zainteresowania literaturą zaprowadziły do na studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które przerwała II wojna światowa. W jej czasie został żołnierzem Armii Krajowej, a także walczył w powstaniu warszawskim, gdzie został ranny.
Tuż po wojnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie oraz rozpoczął studia teologiczne. Polonistykę ukończył w 1947r. W 1948 r. przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął posługę w swojej pierwszej parafii – na wsi Żbików koło Pruszkowa. W 1959 r. został mianowany rektorem kościoła sióstr zakonnych Wizytek w Warszawie. Przez lata wykładał w Seminarium Duchownym.
Ks. Jan Twardowski był laureatem wielu nagród literackich. Zmarł 18 stycznia 2006 r. w Warszawie. W dniu śmierci zdołał podyktować jeszcze swój ostatni wiersz „Jezu ufam Tobie”.
Jezu, ufam Tobie
Zamiast śmierci
racz z uśmiechem przyjąć Panie
pod Twe stopy
życie moje
jak różaniec
Portret namalował absolwent Gimnazjum nr 2 Sebastian Stoczyński.

Scroll to Top