Egzamin gimnazjalny 2016

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego,
obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016
w zakładce UCZNIOWIE/EGZAMIN GIMNAZJALNY-PROCEDURY

I

Scroll to Top