Informacja dla rodziców i uczniów klas III o egzaminie gimnazjalnym w 2016 r.

18 kwietnia 2016 r. godz. 9.00 część humanistyczna (historia i WOS + j. polski)

19 kwietnia 2016 r. godz. 9.00 część matematyczno – przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze + matematyka)

20 kwietnia 2016 r. godz. 9.00 język obcy nowożytny (j. angielski podstawowy i rozszerzony, j. niemiecki podstawowy lub rozszerzony).

Czas pracy zdających w części pierwszej i drugiej egzaminu gimnazjalnego wynosi odpowiednio:

  1. w przypadku arkusza z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
  2. w przypadku arkusza z języka polskiego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
  3. w przypadku arkusza z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
  4. w przypadku arkusza z matematyki – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

OBOWIĄZUJE ZAKAZ WNOSZENIA DO SALI EGZAMINACYJNEJ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB KORZYSTANIA Z TAKICH W TEJ SALI

OBOWIĄZUJE KONIECZNOŚĆ SAMODZIELNEGO ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ W CZASIE EGZAMINU

WYNIKI EGZAMINU DO 22 CZERWCA 2016 r.

 

Scroll to Top