Egzamin Gimnazjalny 2017

W dniach 19, 20 i 21 kwietnia 2017 r. przeprowadzony został już po raz kolejny egzamin gimnazjalny, który składał się trzech części.

W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego. W naszym gimnazjum były to zadania z języka angielskiego   lub języka niemieckiego  na poziomach podstawowym i rozszerzonym (w przypadku języka niemieckiego uczeń mógł wybrać poziom podstawowy lub rozszerzony).

Poniższa tabela prezentuje tegoroczne  średnie wyniki procentowe uzyskane z danej części egzaminu zewnętrznego (gimnazjalnego) przez uczniów naszego gimnazjum w porównaniu do średniej  województwa, okręgu, kraju.

Uwaga: nie są obecnie dostępne średnie wyniki procentowe dla powiatu oraz  gminy.

Od wielu lat wyniki uzyskiwane przez naszych gimnazjalistów są  w wielu obszarach egzaminu wyższe od średniej krajowej, a wśród egzaminowanych są tacy, którzy uzyskują 100% wynik – w  tym roku  36 uczniów otrzymało taki wynik (niektórzy z kilku części egzaminu uzyskali 100%)  na 169 piszących.

Wynik powyżej 90% odnotowaliśmy w 89 przypadkach w  obrębie wszystkich części egzaminu gimnazjalnego.

Scroll to Top