Giełda Szkół

W dniu wczorajszym uczniowie klasy 8 a udali się wraz z opiekunem na Giełdę Szkół Ponadpodstawowych zorganizowaną przez SP2 w Goleniowie we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz z doradcami zawodowymi. Na giełdzie prezentowane były szkoły średnie z terenu Goleniowa, Szczecina, Nowogardu. Na stoiskach uczniowie mieli okazje porozmawiać z przedstawicielami, poznać ofertę edukacyjną szkoły oraz zasady rekrutacji. Zainteresowani z ochotą skorzystali z tej oferty edukacyjnej i prezentacji

Scroll to Top