Goleniowska Młodzieżowa Rada Gminy- spotkanie z panią burmistrz Anitą Jurewicz

W poniedziałek 12 grudnia, klasy ósme i klasa siódma, spotkały się z panią wiceburmistrz Anitą Jurewicz. Spotkanie dotyczyło powołania w Goleniowie Młodzieżowej Rady Gminy. Pani wiceburmistrz przybliżyła idee, cele i zadania Młodzieżowej Rady.

Przed nami wybory…  Zostało już wydane zarządzenie burmistrza gminy Goleniów – Roberta Krupowicza w sprawie „kalendarza wyborczego”.

  • do 15 grudnia 2022 r. – powołanie szkolnych komisji wyborczych przez dyrektorów szkół,
  • do 23 grudnia 2022 r. – przyjmowanie przez szkolną komisję wyborczą zgłoszeń kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie,
  • do 9 stycznia 2023 r. – przekazanie szkolnej komisji wyborczej przez kandydata na radnego listy osób popierających jego kandydaturę,
  • do 12 stycznia 2023 r. – ogłoszenie przez szkolną komisję wyborczą kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie,
  • od 12 stycznia 2023 r. do 26 stycznia 2023 r. – kampania wyborcza,
  • 27 stycznia 2023 r. – wybory (głosowanie odbywa się w godzinach umożliwiających wszystkim uczniom danej szkoły równy dostęp),
  • do 1 lutego 2023 r. – wnoszenie do dyrektora szkoły ewentualnych protestów wyborczych,
  • do 6 lutego 2023 r. – rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły wniesionych protestów wyborczych,
  • do 19 lutego 2023 r. – przekazanie do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie protokołów głosowania wraz z ewentualnymi protestami i sposobem ich rozstrzygnięcia.

Uczestnictwo w Młodzieżowej Radzie daje możliwość wpływu na działania władz dotyczące dzieci i młodzieży. Ilu będzie odważnych?

Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie 15 grudnia o godz. 11.30 w sali 13.

Ewa GM

Scroll to Top