HIV/AIDS – wybór należy do Ciebie, przedstawienie słowno-muzyczne

Zdjęcia: Wojciech Brzeziński

Scroll to Top