Innowacja biologiczno- geograficzna

Cele innowacji:

  • uatrakcyjnienie i rozwinięcie procesu dydaktycznego oraz wychowawczego,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • kształtowanie i pielęgnowanie szacunku do przyrody,
  • kształtowanie postaw ekologicznych,
  • weryfikowanie zdobytej wiedzy w sposób praktyczny,
  • doskonalenie umiejętności poszukiwania, segregowania i opracowywania zebranych informacji,
  • nabycie umiejętności efektywnej współpracy w grupie,
  • podniesienie jakości pracy w szkole.

 

Działaniami w ramach innowacji pt. „ Natura z bliska” objęci są uczniowie klasy I C Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie  w roku szkolnym 2012/2013 i kontynuowane do końca nauki w gimnazjum. W ramach innowacji uczniowie zdobywają wiedzę poprzez prowadzenie eksperymentów biologicznych, udział w zajęciach terenowych, jak również rozwijają umiejętności i wiadomości nabyte na lekcjach biologii i geografii. Klasa innowacyjna  uczestniczy w zajęciach na Uniwersytecie Szczecińskim (Wydział Nauk o Ziemi ) w celu realizacji  zajęć praktyczno – terenowych dotyczących polskiego wybrzeża.

 

 

Scroll to Top