Innowacja matematyczno-fizyczna

Cele innowacji:

  • wzbogacenie i uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno – wychowawczego;
  • poszerzenie wiedzy z matematyki i fizyki;
  • doskonalenie umiejętności poszukiwania, segregowania  i opracowywania zebranych informacji;
  • rozwijanie zainteresowań uczniów;

 

Innowacja „ Matematyczne ścieżki fizyki” prowadzona jest w klasach IA, IIA, IIIA. Uczniowie realizują rozszerzony program z matematyki i fizyki (dodatkowa godzina matematyki i fizyki tygodniowo w cały cyklu kształcenia). Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i ćwiczeniach na Uniwersytecie Szczecińskim (Wydział Matematyczn0 – Fizyczny), Akademii Morskiej  w Szczecinie oraz wykładach na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Innowacja oparta jest na nauczaniu poprzez działanie i obserwacje przy wykorzystaniu różnorodnych metod aktywizujących. W ramach innowacji uczniowie poszerzają wiedzę podczas wycieczek edukacyjnych  m. in.do: Muzeum Techniki w Berlinie, Muzeum Kopernika w Toruniu oraz Centrum Edukacyjnego w Warszawie.

Scroll to Top