Natura z bliska

  • klasa będzie realizować innowację pedagogiczną pt. ?Natura z bliska?.
  • współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim (Wydział Nauk o Ziemi) w celu realizacji  zajęć praktyczno ? terenowych dotyczących polskiego wybrzeża.
  • ciekawe zajęcia promujące aktywność młodzieży poprzez obserwacje i działania.
  • prowadzenie eksperymentów biologicznych, udział w zajęciach terenowych, jak również rozwijanie umiejętności i wiadomości nabytych na lekcjach biologii i geografii.
  • współpracę z nauczycielem języka angielskiego (wyposażenie uczniów w wybrane słownictwo przyrodnicze adekwatne do zakresu realizowanego materiału) oraz nauczycielem chemii (laboratorium chemiczne).
  • w ramach innowacji współpracować będziemy z Uniwersytetem Szczecińskim (lekcje pokazowe i laboratoria).
Scroll to Top