Klasa z autorskim programem humanistyczno – artystycznym

Klasa ta jest adresowana do uczniów, których oprócz zdolności ogólnych cechuje wrażliwość na muzykę, słowo mówione i pisane, zainteresowania teatrem, kinem, malarstwem.

Autorski program klasy jest uzupełnieniem i wzbogaceniem treści z muzyki, plastyki i języka polskiego.

Program ten będzie realizowany w ramach obowiązującego wymiaru godzin przy jednoczesnym nacisku na wysoki poziom nauczania ogólnego, w szczególności przedmiotów egzaminacyjnych.

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań związanych z muzyką, plastyką, literaturą, filmem, teatrem.
 • Kształtowanie umiejętności włączania sztuki we własne życie poprzez świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym.
 • Dążenie do tego, żeby uczniowie tej klasy stali się animatorami życia kulturalnego w szkole.
 • Uczenie odbioru różnych tekstów kultury.
 • Rozbudzona aktywność twórcza

Program będzie realizowany poprzez:

 • Współpracę z Akademią Sztuki w Szczecinie.
 • Noc filmowa w szkole.
 • Widowiska słowno-muzyczne dla uczniów i rodziców.
 • Inscenizacja jednego utworu dramatycznego
 • Wyjazd do szczecińskich teatrów.
 • Wyjazd do teatru lub filharmonii w Poznaniu. Zajęcia w tzw. blokach tematycznych (w zależności od zainteresowań uczniów): plastycznym, muzycznym, recytatorskim itp.
Scroll to Top