Matematyczne ścieżki fizyki

  • Klasa będzie realizować innowację pedagogiczną pt. „Matematyczne ścieżki fizyki”,
  • Do klasy przyjmowani są uczniowie uzdolnieni w kierunku przedmiotów ścisłych
  • W ramach zajęć z matematyki uczniowie będą realizować rozszerzony program z matematyki i fizyki.
  • Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć e-learning,
  • W ramach innowacji współpracować będziemy z Uniwersytetem Szczecińskim (lekcje pokazowe i laboratoria).

 

 

 

 

Scroll to Top